Stock Technical Analysis

Stock Technical Analysis

บทนำ

ก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าเราวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคกันอย่างไร เราต้องเข้าใจก่อนว่า

การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนั้น เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 100% การวิเคราะห์หุ้นให้ถูก 100% เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตาม

ในเมื่อเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถูก 100% แล้ว จะมีประโยชน์อะไรที่เราต้องมาเรียนการวิเคราะห์ด้านเทคนิคกัน ?

คำตอบก็คือ เราสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ โดยใช้การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เพราะการวิเคราะห์ด้านเทคนิคนั้น จะทำให้เราเห็น โอกาส และ ทำให้เราเห็น จุดควรระวัง เพื่อ เอาไปลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

นี่คือ สองสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อน เพื่อที่จะทำให้การอ่านบทเรียนนี้ได้โดยไม่มีคำถามเกิดขึ้นในใจว่า เวลาวิเคราะห์แล้ว ทำไม มันผิด หรือ มันไม่เป็นไปอย่างที่คิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา